plde
Regulamin
Regulamin
Regulamin

Witamy naszych gości w O.W. „Kala” i prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w ośrodku, pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam ułatwi pracę i pozwoli skupić się nad umileniem Państwa wypoczynku.

Klienci przebywający w Ośrodku i korzystający z jego usług zobowiązani są przestrzegać regulaminu na nim panującego, przepisów P-poż i BHP oraz w sytuacjach awaryjnych stosować się do zaleceń osób wskazanych.

 1. Opłaty za zakwaterowanie w O.W. „Kala” określa cennik dostępny w recepcji, oraz na stronie www.owkala.pl.
 2. Klienci O.W. „Kala” zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe w Recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią.
 3. Należność za pobyt, oraz opłata miejscowa pobierana jest w dniu przyjazdu do godz. 1700. Bardzo prosimy o punktualne uregulowanie płatności.
 4. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz. 1600 w dniu przyjazdu do godz. 1000 w dniu wyjazdu. Prosimy o przestrzeganie godziny hotelowej.
 5. Właściciel O.W. „Kala” nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i mienie pozostawione w wynajmowanym pokoju, oraz za samochody zaparkowane na jego posesji, ani znajdujące się w nich przedmioty i mienie.
 6. W momencie przekazania przez recepcję klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami, na życzenie pokój może zostać sprzątnięty, w tym celu należy uzgodnić tą usługę z personelem lub zgłosić sprzątanie w Recepcji.
 7. O.W. „Kala” nie przyjmuje zwierząt na swoim terenie (w sytuacjach wyjątkowych prosimy o kontakt z właścicielem Ośrodka celem ustalenia warunków na jakich zwierzę mogło by przebywać na terenie O.W. „Kala”).
 8. Wprowadzenie na teren O.W. „Kala” psa lub innego zwierzęcia , należy uzgodnić z właścicielem Ośrodka lub osoba upoważnioną.
 9. W ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 2300 – 700.
 10. Klient może organizować uroczystości w wynajmowanym pokoju tylko po uprzednim uzyskaniu zgody kierownictwa i w granicach czasowych określonych tą zgodą ale nie dłużej niż do godz 2200.
 11. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 12. Osoby korzystające z wyżywienia w stołówce O.W. „Kala” proszone są o dostosowanie się do godzin podawanych posiłków, oraz regulaminu stołówki wywieszonego obok jadłospisu.
 13. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej. Jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.
 14. W obiekcie zabronione jest:
  • zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami ośrodka) w pokojach po godz. 2200 zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę,
  • zabrania się przestawiania mebli w wynajmowanych pokojach oraz wynoszenia ich na zewnątrz pokoju bez uzgodnienia tego z właścicielem Ośrodka.
 15. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za niestosowny.
 16. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.
 17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa, będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc , a następnie zostaną zniszczone.
 18. O.W. “Kala” udostępnia bezpłatnie dla gości wczasowych internet bezprzewodowo WiFi na terenie ośrodka, lecz nie odpowiada za jakość połączenia.
 19. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych Np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

Regulamin O.W. „Kala” podaje się do wiadomości poprzez zamieszczeni na stronie www.owkala.pl , oraz do indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych w Recepcji.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właściciela O.W. „ Kala” i obowiązuje od dnia 30.11 2010 r.